Regeling vervallen per 01-01-2020

Nota herijking subsidiebeleid 2016 t/m 2019

Geldend van 28-01-2016 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nota herijking subsidiebeleid 2016 t/m 2019
Citeertitel Nota herijking Subsidiebeleid 2016 t/m 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-23682

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze Nota vervangt de Nota herijking subsidiebeleid 2012 t/m 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2016 01-01-2020 Nieuwe regeling

17-12-2015

Gemeenteblad 2016, 6411

662515