Regeling vervallen per 01-01-2020

Procedureregeling Functiebeschrijving en functiewaardering Gemeente Velsen

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Procedureregeling Functiebeschrijving en functiewaardering Gemeente Velsen
Citeertitel Procedureregeling Functiebeschrijving en functiewaardering Gemeente Velsen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 160 en 107 e.v.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De wijzigingen zijn ook ook vastgesteld door de Werkgeverscommisie voor de griffie.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 01-01-2016 01-01-2020 art. Artikel 8 is toegevoegd, daarnaast diverse tekstuele wijzigingen als gevolg van het nieuwe hoofdstuk 3 in de CAR/VAR

24-11-2015

Electronisch gemeenteblad 17-12-2015: http://www.velsen.nl/actueel/elektronisch-gemeenteblad.htm

B15.0433