Subsidieregeling energiebesparing verenigingen

Geldend van 09-01-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Gennep
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling energiebesparing verenigingen
Citeertitel Subsidieregeling energiebesparing verenigingen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Gennep

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2016 01-01-2016 nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad 2016, nr. 2177

194364