Regeling vervallen per 05-01-2023

Aanwijsbesluit verzamelplaats dode gezelschapsdieren |

Geldend van 30-12-2015 t/m 04-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerhugowaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijsbesluit verzamelplaats dode gezelschapsdieren |
Citeertitel Aanwijsbesluit verzamelplaats dode gezelschapsdieren |
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp aanwijsbesluit verordening dode gezelschapsdieren gemeente heerhugowaard 2015
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet dieren, art. 3.5
  2. Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Heerhugowaard 2015, art. 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen. |

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2015 05-01-2023 Nieuwe regeling

10-12-2015

Publicatie in Heerhugowaards nieuwsblad d.d. 29 december 2015

BW15-0487