Regeling vervallen per 01-01-2019

Aansluitverordening riolering 2016

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Dronten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aansluitverordening riolering 2016
Citeertitel Aansluitverordening riolering 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp milieu
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Wet milieubeheer, art. 10.33

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 01-01-2019 Nieuwe regeling

30-11-2017

Gemeenteblad d.d. 12-12-2017, nr. 218937

B17.001982
01-01-2017 01-01-2018 Nieuwe regeling

24-11-2015

Gemeenteblad d.d. 16-12-2016, nr. 177875

B16.002367
01-01-2016 01-01-2017 Nieuwe regeling

17-12-2015

Gemeenteblad d.d. 30-12-2015, nr. 130528

B15.001634