Regeling vervallen per 01-01-2020

Regionale beleidsregels urgentie Stadsregio Amsterdam 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regionale beleidsregels urgentie Stadsregio Amsterdam 2016
Citeertitel Regionale beleidsregels urgentie Waterland 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81, lid 1
  2. Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013, hoofdstuk 2, afdeling I, paragraaf 6

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Er heeft een rectificatie van deze regeling plaatsgevonden in verband met het wegvallen van de bijlage.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 01-01-2020 nieuwe regeling

27-10-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 31-12-2015

Onbekend.