Verordening van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende subsidie Plattelands-ontwikkelingsprogramma (Subsidieverordening POP3 provincie Flevoland 2014-2020)

Geldend van 15-04-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende subsidie Plattelands-ontwikkelingsprogramma (Subsidieverordening POP3 provincie Flevoland 2014-2020)
Citeertitel Subsidieverordening POP3 provincie Flevoland 2014-2020
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 145 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2021 artikel 1.1, 1.3, 1.7a, 1.9a, 1.11, 1.12, 1.12b, 1.13, 1.17, 1.23, 1.27

06-04-2021

prb-2021-2829

2766085
10-05-2018 15-04-2021 paragraaf, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, artikel 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.7a, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.12a, 1.13, 1.15, 1.15a, 1.15b, 1.15c, 1.16a, 1.17, 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.29, 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.5, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.1.1, 2.4.1.2, 2.4.1.3, 2.4.2.1, 2.4.2.2, 2.4.2.3, 2.4.2.4, 2.4.3.1, 2.4.3.2, 2.4.3.3, 2.4.3.4, 2.5.3, 2.5.5, 2.6.3, 2.6.5, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6, 2.7.7, 2.7.8, 2.7.9, 2.7.10, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.4, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.10, 3.2.3, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.4, 3.5.4, 4.1

24-04-2018

prb-2018-3476

2223337
30-11-2017 10-05-2018 artikel 3.3.2, 2.3.7, 2.3.8, 2.8.7

21-11-2017

prb-2017-5433

2154058
30-03-2017 30-11-2017 artikel 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7a, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.27, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.8, 2.2.3, 2.2.5, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6, 2.3.7, 2.4.5, 2.4.9, 2.5.3, 2.5.5, 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.7.1, 2.7.5, 2.7.6, 2.7.8, 2.7.9, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.8, 2.8.9, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5, 3.4.2, 4.1, toelichting

21-03-2017

prb-2017-1355

2043580
03-09-2016 30-03-2017 artikel 2.6.5, 2.7.6, 2.7.8, 2.8.6, 2.8.8, 3.2.2, 3.4.2, 3.5.2

30-08-2016

Provinciaal Blad 2016, 4937

1946606
20-02-2016 03-09-2016 art. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.30, 2.2.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.4.3, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.1, 2.5.5, 2.6.1, 2.6.4, 2.7.1, 2.8.2, 3.1.1, 4.1, toelichting

16-02-2016

Provinciaal Blad, 2016, 1004

1870710
24-12-2015 20-02-2016 nieuwe regeling

16-12-2015

Provinciaal Blad, 2015, 8537

1808209