Gemeenschappelijke regeling ‘hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg’

Geldend van 31-12-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Harlingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling ‘hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg’
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling ‘hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg’
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2015 Nieuwe regeling

16-12-2015

gmb-2015-130298

Onbekend.