Regeling vervallen per 01-07-2023

Gemeenschappelijke Regeling Meldkamer Oost Nederland

Geldend van 01-01-2016 t/m 30-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio IJsselland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Meldkamer Oost Nederland
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost Nederland
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 01-07-2023 nieuwe regeling

25-11-2015

Elektronisch Gemeenteblad

Onbekend.