Regeling vervallen per 01-01-2020

Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen Lelystad 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen Lelystad 2016
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen Lelystad 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Parkeerverordening Lelystad 2016, art. 2
  2. Verordening parkeerbelastingen Lelystad 2016, art. 9

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit gefiscaliseerd parkeren aan de Zuigerplasdreef en de Stationsweg, het aanwijzingsbesluit nieuwe parkeergarage Neringweg en het aanwijzingsbesluit gebied en betaaltijden Agoradek.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 01-01-2020 nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad, 2015, 125781

151335351