Regeling vervallen per 02-12-2020

Schaderegeling Ingravingen Rotterdam 2015

Geldend van 01-01-2016 t/m 01-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Schaderegeling Ingravingen Rotterdam 2015
Citeertitel Schaderegeling Ingravingen Rotterdam 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet art. 160
  2. Telecommunicatiewet art. 5.4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 02-12-2020 Nieuwe regeling

08-12-2015

gmb-2015-126854

208