Regeling vervallen per 28-12-2016

Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2016

Geldend van 29-12-2015 t/m 27-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2016
Citeertitel Verordening Afvalstoffenheffing 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp 724 baten afvalstoffenheffing
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art, 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b.
  2. Wet Milieubeheer, artikel 15.33

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2015 28-12-2016 nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad 2015, 128959

1229126