Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent baatbelasting Verordening baatbelasting herinrichtingsgebied Vaals (gedeeltelijk Maastrichterlaan-Wilhelminaplein)

Geldend van 24-12-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent baatbelasting Verordening baatbelasting herinrichtingsgebied Vaals (gedeeltelijk Maastrichterlaan-Wilhelminaplein)
Citeertitel Verordening baatbelasting herinrichtingsgebied vaals (gedeeltelijk Maastrichterlaan-Wilhelmina Plein)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 222 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. De historisch overzicht van deze regeling is niet compleet.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2015 nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad, 2015, 126585

Onbekend.