Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016
Citeertitel Verordening lijkbezorgingsrechten 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 01-01-2022 Onbekend

14-12-2015

Gemeentelbad 563

2015-50348