Uitvoeringsbesluit hondenverbodsgebieden en hondenlosloopgebieden gemeente Moerdijk

Geldend van 01-02-2010 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit hondenverbodsgebieden en hondenlosloopgebieden gemeente Moerdijk

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 19 januari 2010,

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 2.57 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk (APV);

BESLUIT

vast te stellen het volgende uitvoeringsbesluit:

UITVOERINGSBESLUIT HONDENVERBODSGEBIEDEN EN HONDENLOSLOOPGEBIEDEN GEMEENTE MOERDIJK 2010

Artikel 1 Hondenverbodsgebieden

Het college wijst, ingevolge artikel 2:57 lid 1 onder b APV gebieden aan waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven. Deze gebieden zijn (in oranje) aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte plattegronden;

Artikel 2 Hondenlosloopgebieden

Het college wijst ingevolge artikel 2:57 lid 2 APV plaatsen aan waar het verbod voor een eigenaar of houder van een hond, om die hond te laten verblijven of te laten lopen zonder dat die hond aangelijnd is, niet geldt. Deze gebieden zijn (in groen) aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte plattegronden;

Artikel 3 Inwerkingtreding

  • 1.

    Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 februari 2010;

  • 2.

    Het uitvoeringsbesluit wordt met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewet bekendgemaakt in het huis aan huis blad de Moerdijkse Bode;

Artikel 4 Citeertitel

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als “Uitvoeringsbesluit hondenverbodsgebieden en hondenlosloopgebieden gemeente Moerdijk 2010”.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 19 januari 2010,

de gemeentesecretaris,de burgemeester,

Drs. A.E.B. KandelDrs. W.M.J. Denie