Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 16 december 2015 (Prov. Blad 2015, nr. 8447) tot vaststelling van de Controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015

Geldend van 03-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 16 december 2015 (Prov. Blad 2015, nr. 8447) tot vaststelling van de Controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015
Citeertitel Controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp financieel beheer
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, artikelen 143 en 217
  2. artikel 217, eerste lid, van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2024 artikel 1, 2, 3, 4, 5, 7

13-12-2023

prb-2024-118

Onbekend.
29-12-2015 03-01-2024 nieuwe regeling

16-12-2015

Prov. Blad 2015, 8447

Onbekend