Beleidsregel subsidiëring scouting 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerlen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel subsidiëring scouting 2016
Citeertitel Beleidsregel subsidiëring scouting
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Subsidiering van scoutingorganisaties in Heerlen vanaf 2016
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Integraal jeugdbeleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 Nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 123899

OBM-15000334