Regeling vervallen per 01-01-2021

Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Roosendaal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet
  3. Wet sociale werkvoorziening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Oprichting GR WVS in 1974 met 24 gemeenten.Wijziging in 1988, wijziging in 1997 na gemeentelijke herindeling aantal deelnemers van 24 naar 9 gemeenten. Laatste wijziging in 2009 van raadsbevoegdheid naar collegebevoegdheid. Onderstaand is opgenomen de tekst van de gewijzigde regeling per 1 januari 2016 vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 01-01-2021 Aanpassing aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen

06-10-2015

Staatscourant 18-12-2015, nr. 47400; Roosendaalse Bode 30-12 2015

15-15567