Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Vervoerregio Amsterdam

Geldend van 18-03-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Vervoerregio Amsterdam
Citeertitel Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Vervoerregio Amsterdam
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Wet lokaal spoor
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 25, lid 2 Wet lokaal spoor

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam heeft met ingang van 1 januari 2017 de naam gewijzigd in “Vervoerregio Amsterdam”. De geldende regelgeving van de Stadsregio Amsterdam in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2017 is terug te vinden onder regelgeving van de Vervoerregio Amsterdam.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2018 Wijziging artikel 2, eerste lid

22-02-2018

Blad Gemeenschappelijke Regeling 27 februari 2018, nr. 181

BBV/2018/5308
21-07-2017 01-01-2017 18-03-2018 Wijziging naar aanleiding van wijziging naam Stadsregio Amsterdam in Vervoerregio Amsterdam

09-02-2017

Blad Gemeenschappelijke Regeling 20 juli 2017, nr. 398

BBV/2017/3687
13-11-2016 01-01-2017 Wijziging artikel 2, eerste lid

03-11-2016

Blad Gemeenschappelijke Regeling, 9 november 2016, nr. 526

BBV/2016/3238
26-02-2016 01-12-2015 13-11-2016 Wijziging artikel 2, eerste lid

22-02-2016

Blad Gemeenschappelijke Regeling, 25 februari 2016, nr. 117

BBV/2016/2381
01-12-2015 01-12-2015 Nieuwe regeling

19-11-2015

Blad gemeenschappelijke regeling, 30 november 2015, nr. 401

BBV/2015/1988