Regeling vervallen per 15-12-2017

Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2016

Geldend van 15-09-2017 t/m 14-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie De Ronde Venen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2016
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet openbare manifestaties, artikel 1
  2. Wegenverkeerswet, artikel 1, eerste lid, onder b
  3. Wegenverkeerswet 1994, artikel 20a
  4. Bouwverordening, artikel 1
  5. Woningwet, artikel 1, eerste lid, onder c
  6. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-2017 15-12-2017 rectificatie: art.2:25a NIET vervallen

24-11-2016

Gemeenteblad, nr. 159503, 14 september 2017

onbekend
31-12-2016 15-09-2017 termijnaanpassing in art. 2:25 lid 9; art.2:25a vervalt

24-11-2016

Gemeenteblad, nr. 188987, 30 december 2016

57/16
01-01-2016 31-12-2016 Onbekend

17-12-2015

Gemeenteblad, nr. 131401, 31 december 2015

Onbekend