APV 2015 (Aanwijzingsbesluit van plaatsen waar het verboden is te skaten of te skeeleren - Abdijplein)

Geldend van 24-12-2015 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit van plaatsen waar het verboden is te skaten of te skeeleren (Abdijplein).

Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg;

overwegende, dat het ingevolge artikel 2.47 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 verboden is op door hun college aangewezen openbare plaatsen of gedeelten daarvan op skateboards en skeelers te rijden;

dat op het Abdijplein natuurstenen stoepen zijn aangelegd en dat op deze stoepen veelvuldig met skateboards en skeelers wordt gereden;

dat het rijden op skateboards en skeelers aldaar overlast veroorzaakt en dat voorts de stoepen en de bestrating door dit rijden worden beschadigd;

dat het gewenst is daartegen maatregelen te nemen en wel door het instellen van een verbod om aldaar op skateboards en skeelers te rijden;

dat het Abdijplein in beheer en onderhoud bij de Provincie Zeeland is en dat het verbod mede op verzoek van de Provincie Zeeland wordt ingesteld;

gelet op artikel 2.47 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015;

b e s l u i t :

  • I.

    Het Abdijplein aan te wijzen als weg waar het verboden is op skateboards en skeelers te rijden.

  • II.

    Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die waarop het is bekendgemaakt.

  • III.

    Op dat tijdstip wordt het Uitvoeringsbesluit aanwijzing verboden gebied skateboards en skeelers, zoals vastgesteld op 10 februari 1998 ingetrokken.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Middelburg
in hun vergadering van 10 november 2015.
de secretaris, mr. A. van den Brink
de burgemeester, mr. H.M. Bergmann