Gebruik van de openbare ruimte; uitstallingen nadere regels 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gebruik van de openbare ruimte; uitstallingen nadere regels 2016
Citeertitel Gebruik van de openbare ruimte; Uitstallingen Nadere regels 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2015, art. 2:10, lid 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels Gebruik van de openbare ruimte; uitstallingen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 nieuwe regeling

08-12-2015

Gemeenteblad, 2015, 122070

150027650