APV 2015 (Aanwijzingsbesluit gebied waar verbod geldt voor alcoholgebruik)

Geldend van 24-12-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling APV 2015 (Aanwijzingsbesluit gebied waar verbod geldt voor alcoholgebruik)
Citeertitel Aanwijzingsbesluit gebied waar verbod geldt voor alcoholgebruik
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2.48 eerste lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2015 Nieuwe regeling

10-11-2015

De Faam, 16-12-2015

Zaaknummer 135041