Regeling vervallen per 01-12-2021

Beleidsregels ter zake van gedelegeerde bevoegdheden Wet lokaal spoor

Geldend van 21-07-2017 t/m 30-11-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Beleidsregels ter zake van gedelegeerde bevoegdheden Wet lokaal spoor
Citeertitel Beleidsregels ter zake van gedelegeerde bevoegdheden Wet lokaal spoor
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Wet lokaal spoor
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4, lid 3 Wet lokaal spoor

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam heeft met ingang van 1 januari 2017 de naam gewijzigd in “Vervoerregio Amsterdam”. De geldende regelgeving van de Stadsregio Amsterdam in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2017 is terug te vinden onder regelgeving van de Vervoerregio Amsterdam.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2017 01-01-2017 01-12-2021 Wijziging naar aanleiding van wijziging naam Stadsregio Amsterdam in Vervoerregio Amsterdam

09-02-2017

Blad Gemeenschappelijke Regeling, 20 juli 2017, nr. 398

BBV/2017/3687
01-12-2015 01-01-2017 Nieuwe regeling

17-09-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling, 30 november 2015, nr. 396

BBV/2015/1745