Visie Vestingstad Hulst

Geldend van 31-12-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hulst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Visie Vestingstad Hulst
Citeertitel Visie Vestingstad Hulst
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2015 Nieuwe regeling

17-12-2015

Elektronisch Gemeenteblad, NUMMER GVOP 2015-125596

Rb2015/61