Algemene Plaatselijke Verordening 2024

Geldend van 31-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenbergen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening 2024
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp APV 2024
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet art 147
  2. Gemeentewet art 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit digitaal opkopersregister 2016

Aanwijzingbesluit gebruik consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

Aanwijzingsbesluit nachtregister 2016

Aanwijzingsbesluit opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen etc 2016

Aanwijzingsbesluit overlast en verontreiniging door honden 2016

Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen 2016

Aanwijzingsbesluit rookverbod bossen 2016

Aanwijzingsbesluit te koop aanbieden voertuigen 2016

Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik 2016

Aanwijzingsbesluit en nadere regels ligplaats woonschepen en andere vaartuigen 2018

Nadere regels gebruik glas- en vaatwerk 2016

Nadere regels geluidhinder geluidswagens en knalapparatuur 2016

Nadere regels hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp 2016

Nadere regels plakken en kladden 2016

Nadere regels venten 2016

Nadere regels voorwerpen op of aan de weg/openbare plaats, laadplaats voor elektrische voertuigen

Aanwijzingsbesluit autoverhuurbranche als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2021

Aanwijzingsbesluit verbod op bedelarij

Aanwijzingsbesluit vergunningplichtige evenementen

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2023 Dinteloord

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen 2023 gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2023 Wijziging art en toelichting

14-12-2023

gmb-2023-547301

RD2300213
01-06-2022 31-12-2023 wijziging art

19-05-2022

gmb-2022-242503

ZK22001541
01-03-2021 01-06-2022 wijzigingen art. en toelichting

04-03-2021

gmb-2021-93035

BM2006220
23-12-2020 01-03-2021 wijziging Titel 10 en toevoeging art.

17-12-2020

gmb-2020-341340

BM1804944
01-04-2020 23-12-2020 wijzigingen art

02-04-2020

gmb-2020-94284

BM2000258
01-01-2019 01-04-2020 wijziging

20-12-2018

gmb-2018-280302

BM1804944
08-02-2018 01-01-2019 wijzigingen en toevoegingen artikelen en toelichting

25-01-2018

Gemeenteblad

BM1704190
05-02-2016 08-02-2018 nieuwe regeling

28-01-2016

Gemeenteblad

raadsvoorstel BM1502347 APV BM1502323 toelichting BM1502324