Regeling vervallen per 01-01-2019

Algemene Plaatselijke Verordening 2017

Geldend van 03-02-2018 t/m 31-12-2018 met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening 2017
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Drank- en Horecawet, art. 4
  3. Wet op de kansspelen, art. 30c, tweede lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijzigingen in de artikelen: 1:7, 2:9, 2:73, 2:79, 4:3, 4:10b, 5:8 en citeertitel

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2016; Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2016, Bomenkaart Heemstede 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2018 01-02-2018 01-01-2019 Wijziging regeling

01-02-2018

gmb-2018-19829

697003
01-01-2017 03-02-2018 Nieuwe regeling

21-12-2016

Gemeenteblad 2016, 187581

681515
08-04-2016 01-01-2017 Nieuwe regeling

17-12-2015

Gemeenteblad 2015, 131152

658376
01-01-2016 29-03-2016 Nieuwe regeling

17-12-2015

Gemeenteblad 2015, 131152

658376