Subsidieregeling algemene oplossingen in het sociaal domein gemeente Lochem 2015

Geldend van 17-12-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 19-05-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling algemene oplossingen in het sociaal domein gemeente Lochem 2015
Citeertitel Subsidieregeling algemene oplossingen in het sociaal domein gemeente Lochem 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Lochem 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2015 19-05-2015 nieuwe regeling

19-05-2015

Gemeenteblad, 16 december 2015

Onbekend