Regeling vervallen per 12-12-2016

Verordening parkeren en parkeerbelastingen 2016

Geldend van 08-12-2015 t/m 11-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Arnhem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening parkeren en parkeerbelastingen 2016
Citeertitel Parkeerverordening 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikelen 220 tot en met 220h

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

deze regeling vervangt de verordening parkeren en parkeerbelastingen 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2015 12-12-2016 nieuwe regeling

02-11-2015

gemeenteblad

doc.nr.: 2015.0.074.189 besluit b&w van 29 september 2015 met doc.nr.:2015.0.074.146