Regeling vervallen per 19-03-2024

Beleidsregel subsidiëring buurtgericht werken 2016

Geldend van 03-12-2015 t/m 18-03-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerlen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel subsidiëring buurtgericht werken 2016
Citeertitel Beleidsregel subsidiëring buurtgericht werken 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Heerlen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-12-2015 19-03-2024 Nieuwe regeling

24-11-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 114564

OBM-15000276