Verordening Participatie 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Laren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Participatie 2015
Citeertitel Verordening Participatie 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatiewet, art. 6 lid 2
  2. Participatiewet, art. 8a, lid 1, aanhef en onder a, b, c, d en e, en lid 2
  3. Participatiewet, art. 10b, lid 4
  4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35
  5. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (tegenprestatie), art. 35

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Re-integratieverordening WWB 2012.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 Nieuwe regeling

17-12-2014

Gemeenteblad, 2014, 79888

Raadsbesluit 2014/62-II