Regeling vervallen per 01-01-2020

Gedragslijn Persoonlijke Attenties 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2019

Intitulé

Gedragslijn Persoonlijke Attenties 2016

Zaaknummer: 1191882

Gelezen het voorstel van Advies

en Control Personeel en Organisatie

 • -

  Ombuigingen in het pakket lokale arbeidsvoorwaarden, d.d. 15/10/2015.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

 • ·

  In te stemmen met de voorgestelde ombuigingsmaatregelen, en vaststellen van de bijgaande begrotingswijziging.

 • ·

  De Gedragslijn Persoonlijke Attenties 2016 vast te stellen per 1 januari 2016 onder gelijktijdige intrekking van de Gedragslijn Persoonlijke Attenties 2010.

 • ·

  Tot het vaststellen van een overgangsbepaling: medewerkers die tussen 1 januari 2016 en 1 april 2016 met pensioen gaan een ontslaggratificatie toe te kennen van 1,5 maand bruto salaris en salaristoelagen. En, medewerkers die tussen 1 april 2016 en 1 juli 2016 met pensioen gaan een ontslaggratificatie toe te kennen van 1 maand bruto salaris en salaristoelagen.

 • ·

  Tot het vaststellen van een overgangsbepaling: medewerkers die tussen 1 januari 2016 en 1 april 2016 een dienstjubileum vieren een gratificatie toe te kennen van 250 euro bruto. En, medewerkers die tussen 1 april 2016 en 1 juli 2016 een dienstjubileum vieren een gratificatie toe te kennen van 125 euro bruto.

 • ·

  De vergoeding van de persoonlijke NS dalvoordeelkaart stop te zetten per 1 januari 2016.

 • ·

  De gepensioneerde medewerkers met ingang van 2016 geen kerstattentie meer te geven.

Gedragslijn Persoonlijke Attenties 2016

Door of namens het college van burgemeester en wethouders krijgt een medewerker van de gemeente Hoorn bij bepaalde gelegenheden een attentie. De Gedragslijn is een richtlijn voor leidinggevenden met ruimte voor maatwerk.

Gelegenheid

Attentie en bedrag c.q. waarde

Budget

Einde dienstverband op eigen verzoek van tenminste 2 jaar

Boeket € 25,-

Informeel afscheid

Max. € 200,-

P&O

Pensionering of bijzonder afscheid (bij dienstverband van minimaal 10 jaar)

Exclusief Hoorns geschenk

Boeket € 25,-

Informeel afscheid

Max. € 500,-

P&O

Einde dienstverband

Er kan in plaats van een informeel afscheid, afhankelijk van positie van de medewerker en organisatiebelang, een receptie worden aangeboden.

Max € 600,-

P&O

Ambtsjubilea overheidsdienst

Gratificatie volgens CAR/UWO

Boeket € 25,-

P&O

Geboorte / Adoptie

Cadeau t.w.v. € 20,-

P&O

Overige

Boeket € 25,-

of alternatief

Eigen afdeling

In die gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, neemt de directie een beslissing in de geest van de regeling.

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • ·

  Intranet en Nieuwsbrief;

 • ·

  individueel bericht aan belanghebbenden.

Aldus vastgesteld, 30 oktober 2015

de secretaris,     de burgemeester,