Regeling vervallen per 04-02-2022

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Kaag en Braassem 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 03-02-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Kaag en Braassem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Kaag en Braassem 2016
Citeertitel AVOI Kaag en Braassem 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Telecommunicatiewet, art. 5.4, lid 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Telecommunicatieverordening Kaag en Braassem 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Handboek kabels en leidingen, in werking getreden op 01-01-2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 04-02-2022 Nieuwe regeling

26-10-2015

Gemeenteblad nr. 108492, d.d. 18-11-2015

15.084