Regeling vervallen per 31-12-2016

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 30-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Diemen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016
Citeertitel Legesverordening 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 156, eerste lid en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 31-12-2016 Onbekend

17-12-2015

DiemerNieuws, 23 december 2015

Onbekend