Regeling vervallen per 01-01-2021

Gemeenschappelijke regeling Avri

Geldend van 01-12-2015 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Geldermalsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Avri
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Avri
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen, hoofdstuk I
  2. Wet milieubeheer
  3. Gemeentewet
  4. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd, hebben deze gemeenschappelijke regeling vastgesteld. Artikel 46 bevat overgangsbepalingen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2015 01-01-2021 nieuwe regeling

27-10-2015

Staatscourant, 18-11-2015

26062015