Verordening openbaar water Heemstede 2016

Geldend van 18-05-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening openbaar water Heemstede 2016
Citeertitel Verordening openbaar water Heemstede 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2022-28027

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij raadsbesluit van 30 juni 2016 zijn de artikelen 4, eerste lid, aanhef en artikel 4, eerste lid, onder 5e streepje en artikel 21 (per abuis is aangegeven artikel 22) gewijzigd Bij raadsbesluit van 21 april 2022 zijn de aanhef, artikel 3 en 4 en de sluiting gewijzigd

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsregeling openbaar water Heemstede 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2022 01-04-2022 Wijziging regeling

21-04-2022

gmb-2022-221603

1003219
06-07-2016 01-07-2016 18-05-2022 Nieuwe regeling

30-06-2016

Gemeenteblad 2016,

675064
01-01-2016 01-07-2016 Nieuwe regeling

17-12-2015

Gemeenteblad 2015, 131244

661416