Regeling vervallen per 01-01-2017

Verordening watersysteemheffing waterschap Rijn en IJssel 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening watersysteemheffing waterschap Rijn en IJssel 2016
Citeertitel Verordening watersysteemheffing waterschap Rijn en IJssel 2016
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 110
  2. Waterschapswet, art. 113
  3. Waterschapswet, art. 117

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening watersysteemheffing 2015. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 01-01-2017 nieuwe regeling

03-11-2015

Elektronisch waterschapsblad, 11-11-2015

Onbekend.