REFERENDUMVERORDENING VOOR DE GEMEENTE ARNHEM 2015

Geldend van 06-11-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Arnhem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling REFERENDUMVERORDENING VOOR DE GEMEENTE ARNHEM 2015
Citeertitel Referendumverordening voor de Gemeente Arnhem 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 108
  2. Gemeentewet, art. 147
  3. Gemeentewet, art. 149
  4. Gemeentewet, art. 154

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Referendumverordening voor de gemeente Arnhem 2005.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-2015 nieuwe regeling

02-11-2015

Gemeenteblad, 2015, 104121

2015.0.080.378