Nadere regels voor het aanvragen van een stimuleringslening duurzame particuliere woningbouwverbetering Nagele

Geldend van 06-11-2015 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor het aanvragen van een stimuleringslening duurzame particuliere woningbouwverbetering Nagele

Het college van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 8, lid 2 van de Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningbouwverbetering Nagele

BESLUIT:

Vast te stellen:

nadere regels voor het aanvragen van een stimuleringslening duurzame particuliere woningbouwverbetering Nagele.

Artikel 1 Maatregelen

Maatregelen waarvoor een lening kan worden aangevraagd:

 • a.

  het isoleren van het dak;

 • b.

  het opwekken van zonne-energie op het dak;

 • c.

  het renoveren/vervangen van kozijnen inclusief dubbele beglazing en schilderwerk;

 • d.

  vloerisolatie;

 • e.

  gevelisolatie;

 • f.

  spouwmuurisolatie;

 • g.

  isolerende buitendeuren;

 • h.

  leidingisolatie verwarmingssysteem;

 • i.

  het vervangen van daklijsten;

 • j.

  het reinigen van gevels en het herstel van voegwerk.

Artikel 2 Duurzaamheid

 • 1. Voor de duurzaamheidsmaatregelen genoemd in artikel 1 lid a tot en met h, is de eis dat de maatregelen het energielabel van de betreffende woning met minimaal één klasse verbetert. Om dit aan te kunnen tonen moet een EPA-maatwerkadvies worden overlegd;

 • 2. Een nadere specificatie van de maatregelen staat in het formulier “Financiële onderbouwing behorende bij aangevraag Stimuleringslening Nagele”.

Artikel 3 Wijze van uitvoering van werkzaamheden

De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de beeldkwaliteit van de woning, zoals beschreven in het beeldkwaliteitsplan Nagele, geborgd is.

Artikel 4 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels voor het aanvragen van een stimuleringslening duurzame particuliere woningbouwverbetering Nagele.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze nadere regels voor het aanvragen van een stimuleringslening duurzame particuliere woningbouwverbetering Nagele treden op 1 november 2015 in werking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 27 oktober 2015,
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,