Beleidsregel ernstige overlast 2015

Geldend van 23-10-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel ernstige overlast 2015
Citeertitel Beleidsregel ernstige overlast 2015
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 172a en 172b Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-2015 nieuwe regeling

09-09-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 99402 d.d. 23-10-2015

99402