Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) Bladel

Geldend van 29-10-2015 t/m heden

Intitulé

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) Bladel

De raad van de gemeente Bladel;

gelezen het voorstel R2014.021 van burgemeester en wethouders van 10 maart 2015;

overwegende dat de looptijd van het huidige verkeersveiligheidsplan is verstreken;

dat het wenselijk wordt geoordeeld om het gemeentelijk verkeersbeleid in een geactualiseerd

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GWP) voor de periode van 2015-2020 vast te leggen;

dat het wenselijk wordt geoordeeld om naar aanleiding van eerder gemaakte keuzes de nadereuitwerking van het beleid, alsmede de vervolgacties vast te stellen in een nieuw GWP;

besluit:

als beleidskaders voor het gemeentelijk verkeer- en vervoerbeleid voor de periode 2014-2020 vast

te stellen:

  • 1.

    het beslisdocument GWP Integraal beleid;

  • 2.

    het beslisdocument GWP Actieprogramma.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 21 mei 2015.
De raad voornoemd,
de griffier,
L.A.J. Dirks
de voorzitter,
mr. A.H.J.M. Swachten

GVVP 2015-2020