Regeling vervallen per 29-11-2017

Pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016

Geldend van 31-10-2015 t/m 28-11-2017

Intitulé

Pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016

Zaaknummer: 1190049

Gelezen het voorstel van Advies en Control Personeel en Organisatie

  • -

    Pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016; eenmalige uitkering van 0.74% van het jaarsalaris

d.d. 29-9-2015

Pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

In oktober 2015 en in juli 2016 wordt een eenmalige uitkering van 0,74% van het jaarsalaris aan de medewerkers uitgekeerd. De eenmalige uitkering in juli 2016 vervalt indien vóór 1 juli 2016 een nieuwe cao Gemeenten is afgesloten en de uitkering in een structurele salarisverhoging wordt omgezet.

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

  • -

    door opname in het Gemeenteblad