Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 (Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe)

Geldend van 07-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 (Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe)
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2023 03-07-2023 wijziging artikel 1.2, eerste lid

04-07-2023

prb-2023-7686

202300928
01-10-2021 07-07-2023 wijziging artikel 1.11 (achtste lid) en artikel 2.10.2 (derde lid)

28-09-2021

prb-2021-8808

2021001681
19-03-2021 01-01-2021 01-10-2021 wijziging

16-03-2021

prb-2021-2058

2021000472
05-11-2019 10-10-2019 19-03-2021 Wijziging

09-10-2019

prb-2019-7197

20190022098
01-11-2018 05-11-2019 wijziging

11-09-2018

prb-2018-7993

2018000864
13-04-2018 01-11-2018 Wijziging gehele regeling

03-04-2018

prb-2018-2662

2018000864
03-03-2018 13-04-2018 wijz. art. 2.8.9

13-02-2018

prb-2018-1662

2018000379
02-12-2017 03-03-2018 Wijziging art.

21-11-2017

prb-2017-5552

2017003271
24-05-2017 02-12-2017 wijziging verordening

02-05-2017

prb-2017-2279

2016004021
19-05-2017 24-05-2017 wijziging verordening

14-03-2017

prb-2017-2193

2016004021
05-10-2016 19-05-2017 art. x, y-z

20-09-2016

Provinciaal blad, 2016, 5440

2016004021
02-03-2016 05-10-2016 art. x, y-z

09-02-2016

Provinciaal blad, 2016, 1220

2016000401
15-10-2015 02-03-2016 nieuwe regeling

23-09-2015

Provinciaal blad, 2015, 6832

2015002882