Regeling vervallen per 01-01-2021

Belastingverordening Overijssel

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Overijssel
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Belastingverordening Overijssel
Citeertitel Belastingverordening Overijssel
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie, milieu, openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 220a van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 01-01-2021 Tarieventabel

13-11-2019

prb-2019-8536

2019/110159
23-02-2019 01-01-2019 01-01-2020 Wijziging artikel 3.7

31-01-2019

prb-2019-1339

PS/2018/1029
01-01-2019 23-02-2019 Wijziging tarieventabel

11-09-2018

prb-2018-8720

PS/2018/647
01-01-2018 01-01-2019 Wijziging bijlage (artt. 5.2.1, 5.2.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5)

09-10-2017

prb-2017-5884

2017/0330752
01-01-2017 01-01-2018 wijziging artikel(en)

09-11-2016

Provinciaal Blad 2016 nr. 6323

PS/2016/825
01-01-2016 01-01-2017 wijziging artikel(en)

11-11-2015

Provinciaal Blad nr. 8132

PS/2015/701
01-01-2015 01-01-2016 wijziging artikel(en)

12-11-2014

Provinciaal Blad nr. 2014/0266331

PS/2014/676
01-01-2014 01-01-2015 wijziging artikel(en)

13-11-2013

Provinciale Bladen nr. 2013/0398495 en 2014/0352254

PS/2013/792
01-01-2013 01-01-2014 wijziging artikel(en)

14-11-2012

Provinciaal Blad nr. 2012/0269855

PS/2012/846
01-01-2013 01-01-2014 wijziging artikel(en)

Provinciaal Blad nr. 2012/0269855

PS/2012/846
01-01-2012 01-01-2013 wijziging artikel(en)

Provinciaal Blad nr. PS/2011/678 en 2012/0194318 (rectificatie)

2011/0155147
01-01-2011 01-01-2012 wijziging artikel(en)

Provinciaal Blad nr. 2010/0217043

2010/0171768
01-10-2010 01-01-2011 wijziging artikel(en)

Provinciaal Blad nr. 2010/0092308

-
01-01-2010 01-10-2010 wijziging artikel(en)

Provinciaal Blad nr. 2009-81

-
01-01-2008 31-12-2009 tarieventabel

14-11-2007

Provinciaal Blad nr. 2007-94

-
01-01-2007 31-12-2007 nieuwe regeling

Provinciaal Blad nr. 2006-123

-