Verordening Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard 2015

Geldend van 02-10-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Krimpenerwaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard 2015
Citeertitel Verordening Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 150 Gemeentewet
  2. art. 2.1.3 derde lid Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  3. art. 2.10 Jeugdwet
  4. art. 47 Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2015 01-01-2015 Onbekend

22-09-2015

Gemeenteblad, 1 oktober 2015, Nr. 90884

Onbekend