Regeling vervallen per 23-04-2022

Verordening Participatie Sociaal Domein 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 22-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Hof van Twente
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Participatie Sociaal Domein 2016
Citeertitel Participatieverordening Sociaal Domein 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wmo 2015; Jeugdwet, Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 23-04-2022 Vaststelling

15-09-2015

Hofweekblad d.d. 30 september 2015

554517