Regeling vervallen per 01-01-2016

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015

Geldend van 02-10-2015 t/m 31-12-2015 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening individuele inkomenstoeslag 2015
Citeertitel Verordening individuele inkomenstoeslag 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp 610 bijstandsverlening
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 8 lid 1 en 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2015 01-01-2015 01-01-2016 nieuwe regeling

03-02-2015

Gemeenteblad 90732

1106766