Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2008

Geldend van 21-09-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2008
Citeertitel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2008
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Verordening ambtelijke bijstand fractieondersteuning 2008
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33, lid 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2015 Nieuwe regeling

20-03-2008

De Bernhezer, 28-03-2008

2008/