Verordening Participatie Participatiewet/IOAW/IOAZ 's-Hertogenbosch 2016

Geldend van 13-10-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Hertogenbosch
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Participatie Participatiewet/IOAW/IOAZ 's-Hertogenbosch 2016
Citeertitel Verordening Participatie Participatiewet/IOAW/IOAZ 's-Hertogenbosch 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 147 lid 1 Gemeentewet
  2. artt. 8a lid 1 onderdeel b en 9 lid 1 onderdeel c Participatiewet
  3. art. 35 onderdeel d Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  4. art. 35 onderdeel d Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2015 Nieuwe regeling

13-10-2015

Gemeenteblad nr. 99311 d.d. 23-10-2015

5016911