Regeling vervallen per 01-05-2021

Nadere regels Standplaatsen op grond van artikel 5:18 van de APV

Geldend van 21-09-2015 t/m 02-05-2016

Intitulé

Nadere regels Standplaatsen op grond van artikel 5:18 van de APV

Burgemeester en wethouders van Enschede, gelezen het voorstel van LO/WTP van 01-09-2015

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Besluit:

Vast te stellen de navolgende Nadere regels standplaatsen gemeente Enschede

Artikel 1 Vaste standplaatsen

 • 1.1 Locaties

  • 1.

   Vaste standplaatsen mogen slechts worden ingericht in de gebieden genoemd in bijlagen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (winkelcentra). Voor deze gebieden geldt dat de gemeente met de betreffende winkeliersvereniging een huurovereenkomst aangaat.

  • 2.

   Alleen bij winkelcentra die beschikken over een winkeliersvereniging met rechtspersoonlijkheid, mogen standplaatsen worden ingericht.

 • 1.2 Algemene regels vast standplaatsen

  • 1.

   Degene die in aanmerking wil komen voor een standplaats neemt contact op met de betreffende winkeliersvereniging.

  • 2.

   Het gebruik van de standplaats is dusdanig dat de (verkeers)veiligheid is gewaarborgd en dat geen overlast/hinder kan optreden voor derden.

  • 3.

   De fysieke middelen ten behoeve van een standplaats of objecten die daarvoor worden gebruikt mag/mogen op geen enkele wijze vast in de grond verankerd worden.

  • 4.

   De standplaats moet na vertrek schoon worden achtergelaten.

  • 5.

   Terrasmeubilair is niet toegestaan.

  • 6.

   Versterkte muziek is niet toegestaan.

  • 7.

   De standplaats mag slechts worden ingenomen tijdens de winkelopeningstijden zoals beschreven in de Winkeltijdenwet en/of Winkeltijdenverordening.

  • 8.

   Tijdens evenementen en warenmarkten mogen standplaatshouders de aan hen toegekende standplaats op het marktterrein/evenemententerrein niet exploiteren, tenzij het gebruik van deze standplaats onderdeel uitmaakt van het ter plekke georganiseerde evenement/warenmarkt.

 • 1.3 Huidige standplaatsvergunninghouders

  • 1.

   Voor standplaatsvergunningen die voor het in werking treden van deze Nadere regels zijn verleend geldt een overgangsperiode van twee jaar na het inwerking treden er van. In deze twee jaar behoudt de vergunninghouder zijn standplaats onder de voorwaarden vermeld in de vergunning. Na deze twee jaar vervalt de vergunning van rechtswege.

  • 2.

   Voor de standplaatshouders die voor het in werking treden van deze nadere regels zijn verleend ten behoeve van de minimarkten Lonneker en Boekelo geldt tevens een overgangsperiode van maximaal 2 jaar. In deze twee jaar zal met de vergunninghouders worden toegewerkt naar verzelfstandigde minimarkten. Na deze periode van twee jaar of bij verzelfstandiging van de minimarkten vervalt de vergunning van rechtswege.

  • 3.

   Voor de standplaatsen genoemd in lid 1 en 2 gelden de algemene regels zoals verwoord in artikel 1.2 onverkort met uitzondering van artikel 1.2 lid 1.

Artikel 2 Tijdelijke standplaatsen

 • 2.1 Locaties

  1.Tijdelijke standplaatsen mogen slechts worden ingericht in de gebieden genoemd in bijlagen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (winkelcentra) en bijlage 1 (centrum). Voor deze gebieden geldt dat de gemeente met de betreffende winkeliersvereniging en/of Federatie Centrumondernemers Enschede een huurovereenkomst aangaat.

 • 2.2 Algemene regels tijdelijke standplaatsen

  • 1.

   Degene die in aanmerking wil komen voor een tijdelijke standplaats neemt contact op met de betreffende winkeliersvereniging of voor het Stadserf met de Federatie Centrumondernemers Enschede.

  • 2.

   Tijdelijke standplaatsen mogen uitsluitend worden ingericht voor verkoop van oliebollen en kerstbomen.

  • 3.

   Het gebruik van de standplaats is dusdanig dat de (verkeers)veiligheid is gewaarborgd en dat geen overlast/hinder kan optreden voor derden.

  • 4.

   De fysieke middelen ten behoeve van een standplaats of objecten die daarvoor worden gebruikt mag/mogen op geen enkele wijze vast in de grond verankerd worden.

  • 5.

   De standplaats moet na vertrek schoon worden achtergelaten.

  • 6.

   Terrasmeubilair is niet toegestaan.

  • 7.

   Versterkte muziek is niet toegestaan.

  • 8.

   De standplaats mag slechts worden ingenomen tijdens de winkelopeningstijden zoals beschreven in de Winkeltijdenwet en/of Winkeltijdenverordening.

  • 9.

   Tijdens evenementen en warenmarkten mogen standplaatshouders de standplaats op het marktterrein/evenemententerrein niet exploiteren, tenzij het gebruik van deze standplaats onderdeel uitmaakt van het ter plekke georganiseerde evenement/warenmarkt.

Artikel 3 Promotiestandplaatsen

 • 3.1 Locaties

  1.Promotie standplaatsen mogen slechts worden ingericht in de gebieden genoemd in bijlagen 10a, 10b, 10c en 10d. Voor deze gebieden geldt dat de gemeente met de Federatie Centrumondernemers Enschede een huurovereenkomst aangaat.

 • 3.2 Algemene regels promotiestandplaatsen

  • 1.

   Degene die in aanmerking wil komen voor een promotie standplaats neemt contact op de Federatie Centrumondernemers Enschede

  • 2.

   Er mogen geen producten ter verkoop worden aangeboden of anderszins (ruil)handel worden bedreven.

  • 3.

   Het gebruik van de standplaats is dusdanig dat de (verkeers)veiligheid is gewaarborgd en dat geen overlast/hinder kan optreden voor derden.

  • 4.

   De standplaats of objecten die daarvoor worden gebruikt mag op geen enkele wijze vast in de grond verankerd worden.

  • 5.

   De standplaats moet na vertrek schoon worden achtergelaten.

  • 6.

   Terrasmeubilair is niet toegestaan.

  • 7.

   Versterkte muziek is niet toegestaan.

  • 10.

   Er mag alleen een standplaats worden ingenomen tijdens de winkelopeningstijden zoals beschreven in de Winkeltijdenwet en/of winkeltijdenverordening.

  • 11.

   Tijdens evenementen en warenmarkten mogen standplaatshouders de standplaats op het marktterrein/evenemententerrein niet exploiteren, tenzij het gebruik van deze standplaats onderdeel uitmaakt van het ter plekke georganiseerde evenement/warenmarkt.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Enschede op 01-09-2015

Bijlage Tekeningen standplaatsen

i259218.pdf [Klik hier om het document te downloaden]